Spoedgevallen
Voor spoedgevallen en dringende vragen kunt u ALTIJD bellen naar 0518-403567
Foto's
Ouderdom
Vaak wordt gesteld dat een honden- of kattenjaar gelijk staat aan zeven mensenjaren. Dit gaat niet helemaal op. Katten en kleine hondenrassen kunnen vaak hoge leeftijden bereiken, terwijl de grote hondenrassen niet zo oud worden. Voor katten en kleine hondenrassen is 13 jaar geen uitzondering, terwijl bij grotere hondenrassen de gemiddelde leeftijd rond de 10-11 jaar ligt. Er is dus ook niet op dezelfde leeftijd sprake van een middelbare leeftijd. Als richtlijn voor een hond of kat van middelbare leeftijd geldt het volgende schema:

Katten: vanaf circa 9 jaar
Honden: Kleiner dan 10kg: circa 10 jaar
Middelgroot (1-25 kg: circa 8 jaar
Groot (25-45 kg): circa 7 jaar
Zeer groot (meer dan 45 kg): circa 5-6 jaar

Bij de hond en kat van middelbare leeftijd gaan, net als de oudere mens, de organen wat minder goed werken en neemt de kans op ziekten toe. Bij het ene dier zal dit echter pas op veel latere leeftijd merkbaar zijn, terwijl bij een ander dier dat al optreedt als ze net 'middelbaar' zijn. De symptomen vallen vaak pas op als de ziekte in een (ver)gevorderd stadium is, omdat de achteruitgang meestal geleidelijk gaat. Vaak wordt het meer slapen of minder snel meelopen toegeschreven aan 'de leeftijd', maar het kan ook zijn dat er een duidelijk minder werkende nier of hart de oorzaak is. Voor veel ziekten geldt dat als ze in een vroeg stadium ontdekt worden ze nog goed te behandelen zijn met een aangepast dieet en/of speciale medicijnen.

De ziektes die we bij oudere dieren het meest zien zijn:
 • Nier- of leveraandoeningen
 • Tumoren
 • Hartaandoeningen
 • Gewrichtproblemen
 • Schildklierproblemen
 • Gebitsproblemen
 • Prostaatproblemen
 • Dementie
Waar moet u opletten
 • vermageren of juist aankomen
 • bultjes of wondjes die niet genezen
 • meer drinken en/of plassen
 • stram worden
 • veel slapen of juist rusteloos worden
 • 'zomaar' hoesten
 • vieze geur uit de bek, speekselen
 • veranderend gedrag (bv niet meer luisteren, verkeerde kant opgaan, agressief reageren)
Het is verstandig om een dier van middelbare leeftijd jaarlijks te laten controleren. Als er aan de hand van uw verhaal en het uitwendige onderzoek reden is tot verder onderzoek, dan zal er ook nog urine en/of bloed worden onderzocht. Meestal is daarna goed vast te stellen hoe het met de gezondheid van uw huisdier is gesteld.

Als er afwijkingen zijn vastgesteld, kan er dan tijdig worden overgegaan tot een behandeling of kan er een medicatie worden ingesteld. Op die manier kan het leven van uw huisdier langer prettig blijven. Maar ook als alles goed blijkt te zijn, is het goed geweest dat het onderzoek is gebeurd. Het geeft dan weliswaar geen garantie dat uw huisdier niets kan gebeuren, maar het is toch fijn om te weten dat het lichaam nog goed functioneert en dat uw huisdier zich dus waarschijnlijk nog steeds erg prettig voelt.

Indien u wilt weten hoe het met de gezonheid van uw huisdier gesteld is of als uw de laatste tijd veranderingen aan hem of haar heeft opgemerkt, maak dan gerust een afspraak. Ik zal dan eerst aan de hand van een vragenlijst en een uitgebreid onderzoek kijken of er aanwijzingen zijn voor een probleem. In overleg met u ga ik dan eventueel verder onderzoek doen.